Editura Casa Carti de Stiinta din Cluj Napoca

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă – înfiinţată, în 1992, cu scopul de a valorifica potenţialul ştiinţific şi cultural al oraşului universitar Cluj-Napoca, dar şi al Transilvaniei – este acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi numără peste 3400 de titluri editate până în prezent, majoritatea foarte bine cotate pe piaţa cărţii.

Editura s-a impus ca o importantă editură transilvană graţie atenţiei acordate constant şi profesionist unor lucrări de mare anvergură (dicţionare, enciclopedii, panorame, tratate – pe site-ul www.casacartii.ro vă puteţi informa pe larg asupra muncii lor). Intentia editurii este de a deveni una dintre marile edituri din România. Acestia cred că o asociere sau un parteneriat cu edituri /asocaţii /fundaţii din afara graniţelor ţării ar fi una dintre căile de atingere a acestui scop. Prin efortul financiar şi logistic comun şi consistent, ar putea fi puse la dispoziţia cititorului din România şi din lume titluri de mare însemnătate a căror editare e amânată astăzi din pricini de natură materială. Propunerea editurii se se referă, punctual, la următoarele aspecte:

a) tipărire de carte (în limba engleză ori în oricare altă limbă) a autorilor americani de origine română, în condiţii grafice şi tipografice de înaltă ţinută şi la costuri considerabil reduse faţă de cele practicate în alte părţi; eventual şi difuzare în Statele Unite;

b) tipărire de carte (în limba română) a autorilor americani de origine română, vizând astfel reafirmarea lor în spaţiul de origine; promovare prin toate pârghiile comunicaţionale nouă la îndemână şi difuzare în librăriile şi bibliotecile din România; Notă: Intenţionarea iniţierii unor colecţii care să acopere o paletă largă de domenii, fie că este vorba despre literatură (poezie, proză, eseu, memorialistică sau critică literară) sau despre diverse ramuri ale ştiinţei;

c) deschiderea unei librării de carte românească în SUA şi aprovizionarea cu carte românească a bibliotecilor din zonele unde există mari comunităţi româneşti;

d) înfiinţarea unei librării de carte americană în Cluj-Napoca, inclusiv prin atragerea spre această librărie a unui difuzor important de carte din SUA;

e) editarea în limba română a marilor scriitori români şi a unor importante lucrări ştiinţifice româneşti, selectate atent şi responsabil, de ambele părţi, astfel încât returnarea banilor din vânzare să fie sigură şi rapidă;

f) editarea unor titluri esenţiale din literatura universală în versiune românească sau traducerea în limba română a unor cărţi fundamentale din literatura ştiinţifică mondială;

g) editarea unor albume, almanahuri şi calendare (în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România şi cu Uniunea Artiştilor Plastici) vizând interesele de lectură şi informaţie larg culturală, cu accent pe specificul românesc, ale românilor de toate vârstele din Statele Unite. Editura nu exclude ideea cointeresării mai multor investitori, astfel încât editura să devină societate editorială pe acţiuni (S.A.) Editura aşteptă opiniile şi sugestiile dumneavoastră privind eventuale parteneriate cu editura clujeană. Casa Carti de Stiinta: Bulevardul Eroilor 6-8 , cod 400129, Cluj Napoca, Cluj editura (@) casacartii(.) ro


This entry was posted in Latest news. Bookmark the permalink.

Leave a Reply